Read more about the article האם הפסיכיאטריה מעניקה "חליפת מגן" לרוצח?
האם הפסיכיאטריה מעניקה "חליפת מגן" לרוצח?

האם הפסיכיאטריה מעניקה "חליפת מגן" לרוצח?

הזילות שבשימוש שנעשה בטענת ה"אי-שפיות" בכל מקרה של רצח נשים, מעלה את החשש שמדובר בטענת שווא בניסיון להימלט מהדין. הנושא עלה באחרונה בצורה קיצונית בפרשת ההסגרה לאוסטרליה של הפדופילית מלכה…

להמשך קריאההאם הפסיכיאטריה מעניקה "חליפת מגן" לרוצח?